Z infirmerii przechodzimy do przestronnej komnaty. Najnowsze badania wskazują, że pomieszczenie to było w istocie miejscem spotkań braci zakonnych w trakcie wypełniania codziennych obowiązków. Tu też podejmowano najważniejsze decyzje. Sami zakonnicy nie nazywali tejże sali kapitularzem. Nazwa ta powstała w najnowszych czasach.

Zgodnie z planem budowniczych zamku, świetności temu pomieszczeniu dodawały (nieco niższe niż kaplicy) duże ostrołukowe okna, a przykrywało je sklepienie krzyżowo-żebrowe. Jak to wyglądało pierwotnie, możemy sobie wyobrazić dzięki zachowanym śladom obrzeży gotyckich okien i drzwi, bowiem obecny wygląd sali jest rezultatem przebudowy przeprowadzonej w XVII w.

Z okresu średniowiecza pochodzą jeszcze otwory w posadzce pomieszczenia, które stanowiły część ówczesnego systemu ogrzewania, doprowadzając tu gorące powietrze.

Przebywając w tej komnacie, przypatrzmy się baczniej portretowi najsłynniejszej golubskiej starościny, mamy oto bowiem okazję poznać jeszcze jedną tajemnicę Zamku, a mianowicie (posiadające również średniowieczny rodowód) ukryte w murze sekretne przejście. Zasłonięte ongiś jakimś obrazem umożliwiało ono wtajemniczonym podsłuchiwanie obrad konwentu. Podobnych wąskich, ukrytych w murze przejść było na zamku znacznie więcej.

Nieprzypadkowo przejście to ukryte jest dziś za portretem Anny Wazówny, ponieważ dawny kapitularz służył jej swego czasu za sypialnię. Łóżko królewny stało w rogu komnaty, w głębokiej wnęce ozdobionej dwubarwnym ornamentem.

Starając się dojrzeć, to co przedstawiały umieszczone w podłuczu wnęki malowidła, możemy jednocześnie wypróbować szczególną moc przypisywaną temu miejscu, gdyż – jak głosi tradycja – wystarczy wejść do niszy i pomyśleć życzenie, a z pewnością spełni się ono jak najszybciej.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 538 433 699
E-mail: kontakt@restauracjawazowna.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: