Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołana została według dawnych obyczajów, listem przypowiednim, wystawionym przez Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który sprawuje zwierzchnictwo nad Chorągwią. W skład Chorągwi, którą w polu dowodzi Pan Namiestnik, wchodzą Towarzysze husarscy z województwa kujawsko-pomorskiego, jak również spoza jego granic, będący doświadczonymi rekonstruktorami historycznymi. Współczesna husaria zajmuje się, w stopniu maksymalnie wiernym, odtwarzaniem sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia husarskiego oraz egzercerunków (ćwiczeń) sprawności, musztry i szarży „najgroźniejszej jazdy świata”, odbywających się w oparciu o źródła historyczne. Głównym celem Chorągwi jest popularyzacja historii Rzeczypospolitej i wielkich zwycięstw husarii XVI i XVII w., podczas parad, pokazów, lekcji żywej historii itd.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego: Santander Bank Polska 92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510, e-mail: zamek@zamekgolub.pl


REZERWUJ NOCLEGI ONLINE