Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego i Województwem Kujawsko-Pomorskim organizuje konferencję naukową nt. ziół, zielarstwa, ziołolecznictwa i produktów naturalnych. 

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy – teoretycy i praktycy z branży zielarskiej, hodowcy roślin leczniczych i specjaliści od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technolodzy, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych. Konferencja ma służyć połączeniu wysiłków w zakresie wymiany doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w poszukiwaniu nowych i alternatywnych form wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych zarówno w procesach terapeutycznych jak i suplementacji odżywczo-dietetycznej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, chemii gospodarczej jak i alternatywnych źródeł energetycznych.

Rejestracji należy dokonać w poniższym formularzu

Konferencja naukowa nt. Zielarstwa, Ziołolecznictwa i Produktów Naturalnych (google.com) 

 

Opłatę konferencyjną należy uiszczać na nr konta:

67 1600 1462 1803 1330 6000 0001

 

Dane do przelewu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

ul. Parkowa 1, 87-134 Przysiek

 

Tytuł przelewu:

Konferencja Golub-Dobrzyń 14-16 maja + nazwisko/nazwa firmy/nazwa instytucji za którą uiszczana jest opłata

 

13.30-15.00 Rejestracja uczestników

16:00 Koncert 

16:30-17:00 Otwarcie Konferencji

 

Szczegółowy Program Naukowy

 

Niedziela, 14 maja 2023

16.30 – 17.00  Otwarcie sympozjum

Sesja I  Przewodniczący: prof. Irena Staneczko-Baranowska & prof. Bogusław Buszewski

17.00 – 17.30 W-1 prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek - Skąd się biorą leki? Moc ziół; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

17.30 – 18.00 W-2 prof. dr hab. Lesław Lahuta - Roślinne cyklitole – występowanie, metabolizm, fizjologiczna rola; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

18.00 – 18.30 W-3 prof. dr hab. Dariusz Piesik - Wpływ stresów na emisję lotnych związków organicznych przez rośliny i na zachowanie owadów; Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Poniedziałek, 15 maja 2023

Sesja II  Przewodniczący: prof. Krystyna Skalicka-Woźniak & prof. Tadeusz Trziszka

9.00 – 9.30 W-4 dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, prof. UAM - Zioła w chorobach nowotworowych; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

9.30 – 10.00 W-5 dr Kinga Kupczyk - Możliwości wykorzystania substancji biologicznie aktywnych w profilaktyce i leczeniu zaburzeń metabolicznych; Collegium Medicum UMK w Toruniu

10.00 – 10.30 W-6 prof. dr hab. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek – Składniki roślinne w diecie a starzenie skóry; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Sesja III  Przerwa kawowa. Postery; przewodniczy: dr hab. Magdalena Ligor & prof. Lesław Lahuta, (5 min. prezentacja ustna przy posterze), 

W-7 dr Marcin Gawryś -  Zaawansowane techniki analityczne chromatografii cieczowej w badaniach próbek pochodzenia naturalnego – próbek roślinnych

Sesja IV Przewodniczący: dr Kinga Kupczyk & prof. Paweł Kafarski

12.00 – 12.30 W-8 prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak – Zastosowanie nowoczesnych metod izolacji oraz platformy skriningowej in-vivo w poszukiwaniu aktywnych metabolitów z roślin leczniczych; Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

12.30 – 13.00 W-9 dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO – Alkaloidy pirolizydynowe w surowych roślinach i produktach pszczelich – aktualny stan wiedzy; Uniwersytet Opolski 

13.00 – 13.30 W-10 prof. dr hab. Tomasz Tuzimski & prof. dr hab. Anna Petruczyniuk –  Alkaloidy izochinolinowe: ich zastosowania w ziołolecznictwie, badaniach nad  potencjalnym działaniem przeciwnowotworowymi oraz w leczeniu choroby Alzheimera; Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Sesja V Przewodniczący: prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek & prof. Ryszard Górecki

15.00 – 15.30 W-11 prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Żywność – jako najważniejszy czynnik jakości życia i zdrowia człowieka; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

15.30 – 16.00 W-12 prof. dr hab. Henryk Zieliński, Jerzy Romaszko, Danuta Zielińska,  Joanna Honke, Dorota Szawara-Nowak - Właściwości multifunkcjonalne związków biologicznie aktywnych herbaty z łuski gryczanej; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

16.00 – 16.20 W-13 dr Monika Śmiełowska1, G. Poma2, Y. Fujii2,3, S. Lievens2,4, J. Bombeke2, B. Gao5, Y. Jeong2, T. McGrath2, A. Covaci2 - Jadalne owady i produkty spożywcze na bazie owadów - potrzeba kontroli bezpieczeństwa pod kątem obecności szkodliwych zanieczyszczeń organicznych; 1 Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., 2 Toxicological Centre, University in Antwerp (Belgia),       3 Daiichi University of Pharmacy, Fukuoka (Japan), 4 KU Leuven, Department of Microbial    and Molecular Systems (M2S), Faculty of Engineering Technology, Lab4Food, Geel (Belgia),                 5 College of Plant Protection, Nanjing Agricultural University, Nanjing (PR China)

16.20 – 16.40 W-14 mgr Mateusz Sugajski, Magdalena Buszewska-Forajta, Bogusław Buszewski, Połączenie wód mineralnych z substancjami naturalnymi jako superżywność skuteczna w walce z wysokim stężeniem cukru we krwi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika    w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu

17.oo – 18.3o Sesja VI Przerwa kawowa i Debata no. 1 nt.: Zioła, zielarstwo a zdrowie  człowieka, Moderator: prof. Bogusław Buszewski 

Paneliści:  prof. Krystyna Skalicka-Woźniak, prof. Tadeusz Trziszka, p. Anna Nasadowska, p. Joanna Nestorowicz-Kiegiel, prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, p. Jacek Chmarzyński

19.oo – Uroczysta kolacja

Wtorek, 16 maja 2023

Sesja VII  Przewodniczący: prof. Katarzyna Chojnacka & prof. Tomasz Tuzimski

9.00 – 9.30 W-15 prof. dr hab. Izabela Nowak – Synteza i potencjalne zastosowanie nanocząstek lipidowych w kosmetyce; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

9.30 – 10.00 W-16 prof. dr hab. inż. Edward Rój – Nowe podejście do poszukiwania substancji biologicznie aktywnych w matrycach roślinnych; Sieć Badawcza Łukasiewicz-  Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 

10.00 – 10.30 W-17 prof. dr hab. Bogusław Buszewski & Aneta Krakowska-Sieprawska – Ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym wspomagana enzymami w pozyskiwaniu substancji biologicznie aktywnych; Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

10.30 – 11.00 W-18 dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK – Techniki analityczne w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

11.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Sesja VIII Debata no. 2 nt.: Zioła i substancje biologicznie aktywne a przemysłowe ich wykorzystanie 

Moderator: prof. Izabela Nowak , Paneliści: prof. Katarzyna Chojnacka, p. Małgorzata Bochenko, prof. Paweł Kafarski, prof. Dariusz Piesik, prof. Edward Rój                                         

 

Sesja IX  Przewodniczący: prof. Jerzy Siepak & prof. Edward Rój

12.30 -13.00 W-19 Waldemar Rynda1, Małgorzata Bielska2, Małgorzata Bochenko3, Opracowanie nowego procesu przetwarzania ziół na potrzeby produktów ziołowych;  Herbapol Lublin S.A. Oddział w Białymstoku, Dział Rozwoju Jakości  -  Herbapol Lublin S.A.

13.00 -13.30 W-20 prof. dr inż. Katarzyna Chojnacka, Innowacyjne sposoby waloryzacji biomasy z przemysłu zielarskiego i ich potencjał komercyjny;  Politechnika Wrocławska 

13.30 -14.00 W-21 prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Biorafinacja odpadów roślinnych po produkcji materiałów zielarskich i roślinnych; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.00 – 14.15 Zakończenie sympozjum i podsumowanie 

14.15 Obiad

 

 

 

 

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego: Santander Bank Polska 92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510, e-mail: zamek@zamekgolub.pl


REZERWUJ NOCLEGI ONLINE