Informacje organizacyjne i techniczne dla uczestników, wykonawców.

 


 

Prosimy wszystkich jeźdźców o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej. 

Jeźdźcy mają obowiązek posiadania poświadczenia zdrowotności koni przygotowanego wg wzoru poniżej.

Zgodnie z regulaminem turnieju ustanowionym przez organizatora, warunkiem udziału w turnieju jest udział w konnym przemarszu rycerskim w dniu inauguracji turnieju tj. 8 lipca o godz. 18.00.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z TURNIEJEM NASTĄPI ZAMKNIĘCIE UL. PTTK NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DWORCOWĄ I SŁUCHAJSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BRODNICKĄ, OD GODZ. 7.00, 9 LIPCA DO 20.00, 10 LIPCA. ULICA PTTK I PRZYLEGŁE TERENY BĘDĄ PARKINGIEM DLA PUBLICZNOŚCI TURNIEJU.

Materiały do pobrania:

 Program Turnieju

 Regulamin Turnieju (wersja aktualna 2-2016)

 Regulamin przemarszu

 Wysokość nagród w turniejach: konnym (indywidualnie), kuszniczym, łuczniczym, rzucie toporem, rzucie włócznią

 Poświadczenie zdrowotności zwierząt / Animal healts information 

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego: Santander Bank Polska 92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510, e-mail: zamek@zamekgolub.pl


REZERWUJ NOCLEGI ONLINE