ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – TURNIEJ POTYCZKI WIERSZOWANE