55. Wiosenny Rajd Pieszy – „Topienie Marzanny”

,

23.03.2024 zapraszamy na 55. Wiosenny Rajd Pieszy – „Topienie Marzanny”.

Zasady uczestnictwa:
– grupy należy zgłaszać do dnia 15 marca (prosimy o terminowe zgłaszanie grup),
– rajd odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: I grupa starsza – dzieci i młodzież od klasy 4
wzwyż, II grupa młodsza – dzieci klasy 1 – 3; obie grupy prowadzone są przez Komandorów grup;
ze względu na bezpieczeństwo uczestników prosimy o niewyprzedzanie Komandorów,
– każda grupa winna przygotować Marzannę ekologiczną, niosącą treści związane z ochroną
środowiska, a także mapkę rajdu wykonaną przez grupy przed rajdem w dowolnej technice i o
dowolnym formacie,
– wszyscy uczestnicy otrzymają znaczek pamiątkowy oraz zupę na zakończenie rajdu,
– każda grupa otrzyma statuetkę pamiątkową oraz dyplom.
Grupy należy zgłaszać telefonicznie – tel. 56 683 24 55, tel. kom. 609 388 510 lub mailowo:
kasia@zamekgolub.pl, z podaniem imienia i nazwiska opiekuna grupy, numeru telefonu i adresu e-
mail.
UWAGA!
W związku z licznym udziałem dzieci i młodzieży w rajdzie prosimy o zachowanie
porządku, niezakłócanie spokoju i ciszy lasu oraz mieszkańców, nieużywanie głośników, nie
zaśmiecanie trasy przemarszu i miejsc postoju.
Program rajdu:
godz. 9.00 – zbiórka grup na Zamku Golubskim,
godz. 9.15 – wyjazd grup autokarami do Ciechocina
(Uwaga: w przypadku dużej liczby osób i niewystarczającej liczby autokarów, może zaistnieć
konieczność przejazdu grup w dwóch turach; o takiej ewentualności poinformujemy uczestników
po przyjęciu zgłoszeń grup)
godz. 9.50 – otwarcie i rozpoczęcie rajdu przy Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
godz. 11.30 – 12.00 – ognisko z kiełbaskami w miejscowości Dulnik (kiełbaski uczestnicy zabierają we własnym zakresie),

godz. 13.30 – 14.00 – obiad i zakończenie rajdu w Zespole Szkół Miejskich przy ul. Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

Uwaga:
podano orientacyjne godziny poszczególnych punktów programu. Organizator zastrzega
sobie prawo wprowadzania zmian w programie.