Konferencja Zielarska 2023

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy – teoretycy i praktycy z branży zielarskiej, hodowcy roślin leczniczych i specjaliści od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technolodzy, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych. Konferencja ma służyć połączeniu wysiłków w zakresie wymiany doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w poszukiwaniu nowych i alternatywnych form wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych zarówno w procesach terapeutycznych jak i suplementacji odżywczo-dietetycznej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, chemii gospodarczej jak i alternatywnych źródeł energetycznych.

Opłatę konferencyjną należy uiszczać na nr konta:

67 1600 1462 1803 1330 6000 0001

Dane do przelewu:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

ul. Parkowa 1, 87-134 Przysiek

Tytuł przelewu:

Konferencja Golub-Dobrzyń 14-16 maja + nazwisko/nazwa firmy/nazwa instytucji za którą uiszczana jest opłata

Skrócony Program

13.30-15.00 Rejestracja uczestników

16:00 Koncert

16:30-17:00 Otwarcie Konferencji

Szczegółowy Program Naukowy:

16.30 – 17.00  Otwarcie sympozjum

Sesja I  Przewodniczący: prof. Irena Staneczko-Baranowska & prof. Bogusław Buszewski

17.00 – 17.30 W-1 prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek – Skąd się biorą leki? Moc ziół; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.30 – 18.00 W-2 prof. dr hab. Lesław Lahuta – Roślinne cyklitole – występowanie, metabolizm, fizjologiczna rola; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

18.00 – 18.30 W-3 prof. dr hab. Dariusz Piesik – Wpływ stresów na emisję lotnych związków organicznych przez rośliny i na zachowanie owadów; Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Sesja II Przewodniczący: prof. Krystyna Skalicka-Woźniak & prof. Tadeusz Trziszka

 • 9.00 – 9.30 W-4 dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, prof. UAM – Zioła w chorobach nowotworowych; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 9.30 – 10.00 W-5 dr Kinga Kupczyk – Możliwości wykorzystania substancji biologicznie aktywnych w profilaktyce i leczeniu zaburzeń metabolicznych; Collegium Medicum UMK w Toruniu
 • 10.00 – 10.30 W-6 prof. dr hab. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek – Składniki roślinne w diecie a starzenie skóry; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sesja III Przerwa kawowa. Postery; przewodniczy: dr hab. Magdalena Ligor & prof. Lesław Lahuta, (5 min. prezentacja ustna przy posterze),

 • W-7 dr Marcin Gawryś – Zaawansowane techniki analityczne chromatografii cieczowej w badaniach próbek pochodzenia naturalnego – próbek roślinnych

Sesja IV Przewodniczący: dr Kinga Kupczyk & prof. Paweł Kafarski

 • 12.00 – 12.30 W-8 prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak – Zastosowanie nowoczesnych metod izolacji oraz platformy skriningowej in-vivo w poszukiwaniu aktywnych metabolitów z roślin leczniczych; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • 12.30 – 13.00 W-9 dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO – Alkaloidy pirolizydynowe w surowych roślinach i produktach pszczelich – aktualny stan wiedzy; Uniwersytet Opolski
 • 13.00 – 13.30 W-10 prof. dr hab. Tomasz Tuzimski & prof. dr hab. Anna Petruczyniuk – Alkaloidy izochinolinowe: ich zastosowania w ziołolecznictwie, badaniach nad potencjalnym działaniem przeciwnowotworowymi oraz w leczeniu choroby Alzheimera; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Sesja V Przewodniczący: prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek & prof. Ryszard Górecki

 • 15.00 – 15.30 W-11 prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Żywność – jako najważniejszy czynnik jakości życia i zdrowia człowieka; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 15.30 – 16.00 W-12 prof. dr hab. Henryk Zieliński, Jerzy Romaszko, Danuta Zielińska, Joanna Honke, Dorota Szawara-Nowak – Właściwości multifunkcjonalne związków biologicznie aktywnych herbaty z łuski gryczanej; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 16.00 – 16.20 W-13 dr Monika Śmiełowska1, G. Poma2, Y. Fujii2,3, S. Lievens2,4, J. Bombeke2, B. Gao5, Y. Jeong2, T. McGrath2, A. Covaci2 – Jadalne owady i produkty spożywcze na bazie owadów – potrzeba kontroli bezpieczeństwa pod kątem obecności szkodliwych zanieczyszczeń organicznych; 1 Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., 2 Toxicological Centre, University in Antwerp (Belgia), 3 Daiichi University of Pharmacy, Fukuoka (Japan), 4 KU Leuven, Department of Microbial and Molecular Systems (M2S), Faculty of Engineering Technology, Lab4Food, Geel (Belgia), 5 College of Plant Protection, Nanjing Agricultural University, Nanjing (PR China)
 • 16.20 – 16.40 W-14 mgr Mateusz Sugajski, Magdalena Buszewska-Forajta, Bogusław Buszewski, Połączenie wód mineralnych z substancjami naturalnymi jako superżywność skuteczna w walce z wysokim stężeniem cukru we krwi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu
 • 17.oo – 18.3o Sesja VI Przerwa kawowa i Debata no. 1 nt.: Zioła, zielarstwo a zdrowie człowieka, Moderator: prof. Bogusław Buszewski
  Paneliści: prof. Krystyna Skalicka-Woźniak, prof. Tadeusz Trziszka, p. Anna Nasadowska, p. Joanna Nestorowicz-Kiegiel, prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, p. Jacek Chmarzyński
 • 19.oo – Uroczysta kolacja

Sesja VII Przewodniczący: prof. Katarzyna Chojnacka & prof. Tomasz Tuzimski

 • 9.00 – 9.30 W-15 prof. dr hab. Izabela Nowak – Synteza i potencjalne zastosowanie nanocząstek lipidowych w kosmetyce; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 9.30 – 10.00 W-16 prof. dr hab. inż. Edward Rój – Nowe podejście do poszukiwania substancji biologicznie aktywnych w matrycach roślinnych; Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 • 10.00 – 10.30 W-17 prof. dr hab. Bogusław Buszewski & Aneta Krakowska-Sieprawska – Ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym wspomagana enzymami w pozyskiwaniu substancji biologicznie aktywnych; Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 10.30 – 11.00 W-18 dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK – Techniki analityczne w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 11.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Sesja VIII Debata no. 2 nt.: Zioła i substancje biologicznie aktywne a przemysłowe ich wykorzystanie
Moderator: prof. Izabela Nowak , Paneliści: prof. Katarzyna Chojnacka, p. Małgorzata Bochenko, prof. Paweł Kafarski, prof. Dariusz Piesik, prof. Edward Rój

Sesja IX Przewodniczący: prof. Jerzy Siepak & prof. Edward Rój

 • 12.30 -13.00 W-19 Waldemar Rynda1, Małgorzata Bielska2, Małgorzata Bochenko3, Opracowanie nowego procesu przetwarzania ziół na potrzeby produktów ziołowych; Herbapol Lublin S.A. Oddział w Białymstoku, Dział Rozwoju Jakości – Herbapol Lublin S.A.
 • 13.00 -13.30 W-20 prof. dr inż. Katarzyna Chojnacka, Innowacyjne sposoby waloryzacji biomasy z przemysłu zielarskiego i ich potencjał komercyjny; Politechnika Wrocławska
 • 13.30 -14.00 W-21 prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Biorafinacja odpadów roślinnych po produkcji materiałów zielarskich i roślinnych; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 14.00 – 14.15 Zakończenie sympozjum i podsumowanie
 • 14.15 Obiad

Rejestracji należy dokonać w poniższym formularzu (google.com):

Lub tutaj: