Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris

W dniu 22 maja 2023 odbyło się Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Stowarzyszenie zajmuje się udzielaniem wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów, miast i gmin będących członkami Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście reprezentujący organizacje i instytucje zajmujące się problematyką szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Między innymi w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego, reprezentujący stowarzyszenie samorządowe „POMAGAMY”.

W pierwszej części Zebrania uczestnicy zapoznali się z problematyką bezpieczeństwa będąca w obszarze zainteresowania podmiotów współdziałających ze Stowarzyszeniem „Salutaris”, a następnie podpisane zostały porozumienia o współpracy.

W trakcie zebrania podsumowano działania podejmowane w 2022 roku, udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz wskazano na kierunki działań w okresie 2023/2024. Po zakończeniu zebrania uczestnicy zwiedzili Zamek Golubski.