Zapraszamy do objerzenia filmików z 50. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Przewodników

Inauguracja

Wystąpienia uczestników

Część słowno-muzyczna

Piękna mowa powraca na Zamek Golubski! Organizujemy kolejne edycje konkursu krasomówczego dla młodzieży i przewodników.

Do każdego etapu Konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. Dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

Zgłoś się do udziału pod tel. 56 683 24 55 lub konkurs@zamekgolub.pl

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK

 

KARTA ZGŁOSZEŃ-PRZEWODNICY

KARTA ZGŁOSZEŃ-MŁODZIEŻ

KARTA ZGŁOSZEŃ-ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO-PRZEWODNICY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 46. KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYCIELA

OŚWIADCZENIE I JEGO RODZICA(ÓW)/OPIEKUNA PRAWNEGO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KONKURS KRASOMÓWCZY PRZEWODNIKÓW