Konkurs Polska – Szwecja

Zapraszamy do udziału w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”.

Prace należy przesłać do 16.03.2024 . Ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2024 roku. Wyniki zostaną opublikowani na stronie zamekgolub.pl
Oficjalna Gala Finałowa Konkursu odbędzie się 19.04.2023, na którą zostaną zaproszeni laureaci Konkursu.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez stronę internetową Organizatora: www.zamekgolub.pl oraz telefonicznie pod numerem: 56 683 24 55, kom. 609 388 510.
Komisja szkolna przesyła prace i wyniki do komisji ogólnopolskiej na adres: Oddział PTTK w GolubiuDobrzyniu ul. PTTK 13; 87-400 Golub-Dobrzyń.
Do każdej z nadesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową. 

Polska_Szwecja_Karta_uczestnika_2024

Polska_Szwecja_Regulamin_2024